RABU (11.30 pagi)
Penerbit: Afnan Afiq

Program ini bertujuan untuk mempromosikan sektor pelancongan berkonsepkan Agropelancongan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara 2011 - 2020 untuk menyumbang kepada peningkatan pendapatan kepada petani secara khususnya dan kepada KDNK Negara secara amnya.

PODCASTS