Program bicarawara santai yang lebih menekankan format informatif dengan menampilkan tetamu dan topik dari pelbagai sektor yang bersifat cerita pesona (human interest), peranan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan tertentu, kemudahan untuk masyarakat dan lapangan penting lain yang kritikal untuk pengetahuan awam. Turut menampilkan personaliti dan tetamu Kelas A yang berkongsi info untuk manfaat bersama. Setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.15 pagi, 9.15 pagi, dan 10.15 pagi (tertakluk kepada perubahan). Bersama peneraju utama Amar Yusoff dan Raifa Zulkifli serta penerbit Hashmarr Hashim.

PODCAST