SELASA (12.30 tengah hari)
Penerbit: Fahmi Idris / Nurul Firdaus

Perkongsian dan kemaskini perkembangan di Eropah – Mempelajari dan mengetahui berita-berita yang berlaku di Eropah dan bagaimana kesannya kepada Malaysia.

PODCASTS