RABU (11.05 pagi)
Penerbit: Shuhadah Armawan

Menampilkan tetamu yang akan mengulas mengenai inovasi dalam pendidikan dan cabaran bagi memenuhi keperluan dan keinginan calon pelajar, pulangan pelaburan ke atas pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasaran kerja yang  berubah dengan pantas.

PODCASTS