SELASA (10.05 pagi)
Penerbit : Raifa Zulkifli

Perbincangan mengenai IKS yang mengguna pakai kaedah automasi, IoT, robotik, pengkomputeran awan, pengurusan data, AI dan lain-lain.

PODCASTS