SELASA (11.30 pagi)
Penerbit: Shuhadah Armawan

Perbincangan mengenai urbanisasi dan apa yang diperlukan untuk menjadi pusat bandar kelas pertama. Menerokai kejayaan pusat bandar utama yang lain.

PODCASTS