RABU (10.05 pagi)
Penerbit: Nurul Firdaus

Perbincangan mengenai usaha PKS dan individu serta agensi berkaitan dalam menguruskan sumber manusia (komunikasi, rancangan pembangunan pekerja, penggantian, kerja berpasukan, motivasi & ganjaran dan lain-lain).

PODCASTS