RABU (1.30 tengah hari)
Penerbit: Ziana Nasir

Pencarian ilmu dan kemahiran baharu tiada penghujungnya. Pembelajaran seumur hidup ialah perdambaan pengetahuan yang berterusan bersandarkan kerelaan dan motivasi. Ia bersifat peribadi dan profesional namun matlamatnya ialah untuk meningkatkan taraf hidup, perkembangan peribadi serta  kemampanan diri, daya saing dan kebolehpasaran. Program ini akan memberi inspirasi kepada pendengar untuk mendapatkan pengetahuan baharu.

PODCASTS